top of page

Rezervácie 2022 !!!

Detaily príchodu a počet chytajúcich rybárov je nutné konzultovať so správcom jazera na tel.č. +421 944 691 482 alebo +421 907 094 394 .

januar.png
Január 2022
marec.png
Marec 2022
maj.png
Máj 2022
jul.png
 Júl 2022
september.png
September 2022
november.png
November 2022
februar.png
Február 2022
april.png
Apríl 2022
jun.png
Jún 2022
august.png
August 2022
oktober.png
Október 2022
december.png
December 2022
bottom of page