top of page

Cenník 2024

      24 hodinová povolenka                                                   20,- € (od zvolenej zapísanej hodiny)

        2 dni                                                                          40,- €
        3 dni                                                                          60,- €
        4 dní                                                                          70,- €

        5 dní                                                                          80,-€

        6 dní                                                                          90,-€

        7 dní                                                                          100,-€ (každý deň naviac 13€/24hod.)
     

       Krátkodobé rezervácie 1-2 dni sa je potrebné si dohodnúť teleonicky so spávcom jazera.

 

       Prenájom jazera od štvrtka do nedele                                  1350,-€ 

       Prenájom jazera od nedele do stredy                                   1050,-€

     

     Rezervácie na rok 2024 je možné uskutčniť od 1.11.2023 - na záklde dlĺžky pobytu takto:

      

      1.11.2023 - 7.11.2023  - rezervácie na 7 a viac dní

      8.11.2023 - 15.11.2023  - rezervácie na 4 a viac dní 

       POZOR! 

Rezervácie sa prijímajú od 3 dní a viac ! Je potrebné zaplatiť 50% zálohovú platbu do 5 prac. dní a až potom je rezervácia potvrdená a platná! Rezerváciu je možné zrušiť 10 dní pred začiatkom lovu s nárokom na vrátenie zálohy.

Vrátenie zálohy pri zrušení rezervácie v lehote menej ako 10 dní pred plánovaným začiatkom lovu nie je možné. (záloha prepadá v prospech KŠRT - Zemník-Bodovka)

Zálohové platby vo výške 50% posielajte na č. účtu: SK87 1100 0000 0029 3868 1838

     Možnosť zarezervovania lovného miesta na tel.č. +421 944 691 482 viac v sekcii Mapa...

     (Rôzne súkromné podnikové súťaže, prenájom treba nahlásiť minimálne 14 dní vopred)

 

     PREDAJ POVOLENIEK NA RYBOLOV

     Predaj povoleniek priamo na mieste u správcu jazera +421 944 691 482 alebo +421 907 094 394

bottom of page