top of page

Cenník 2023

      24 hodinová povolenka                                                   15,- € (od zvolenej zapísanej hodiny)

        2 dni                                                                          30,- €
        3 dni                                                                          45,- €
        4 dní                                                                          50,- €

        5 dní                                                                          60,-€

        6 dní                                                                          70,-€

        7 dní                                                                          80,-€ (každý deň naviac 10€/24hod.)
     

      Krátkodobé rezervácie 1-2 dni sa je potrebné si dohodnúť teleonicky so spávcom jazera.

 

     Prenájom celého jazera na 24 hodín                                  400,-€ 

     Prenájom jazera na víkend (Pia.,Sob.,Ned.)                          1200,-€ (záloha 50%)

     

     POZOR! 

Rezervácie sa prijímajú od 3 dní a viac ! Je potrebné zaplatiť 50% zálohovú platbu do 5 prac. dní a až potom je rezervácia potvrdená a platná! Rezerváciu je možné zrušiť 10 dní pred začiatkom lovu s nárokom na vrátenie zálohy.

Vrátenie zálohy pri zrušení rezervácie v lehote menej ako 10 dní pred plánovaným začiatkom lovu nie je možné. (záloha prepadá v prospech KŠRT - Zemník-Bodovka)

Zálohové platby vo výške 50% posielajte na č. účtu: SK87 1100 0000 0029 3868 1838

     Možnosť zarezervovania lovného miesta na tel.č. +421 944 691 482 viac v sekcii Mapa...

     (Rôzne súkromné podnikové súťaže, prenájom treba nahlásiť minimálne 14 dní vopred)

 

     PREDAJ POVOLENIEK NA RYBOLOV

     Predaj povoleniek priamo na mieste u správcu jazera +421 944 691 482 alebo +421 907 094 394

bottom of page