top of page

Pravidlá rybolovu

 1. Vstup do areálu a lov je povolený výhradne na povolenie Klubu šport. ryb. Trenčín.

 2. Povolenie na lov je neprenosné na inú osobu.

 3. Povolený je len lov metódou „chyť a pusť“ bez možnosti privlastnenia úlovku.

 4. Rybolov je možný non-stop. Sezóna je prispôsobená ročným obdobiam, hlavne jar, zima.

 5. Lov je povolený maximálne na 2 udice na jednu osobu opatrené jedným náväzcom,tretia udica povolená po dohode so správcom.

 6. Lov na jemnú techniku feeder,plávaná je zakázaný s výnimkou lovu na bič (deti).

 7. Zákaz lovu dravcov, s výnimkou sumca po dohode so správcom.

 8. Zavážanie je možné len s člnom bez benzínového motora, je povolené sonarovanie a vytyčovanie bójok.

 9. Minimálna hrúbka vlasca použitého pri love je 35mm a pri použití šokovej šnúry musí byť použitý fluorocarbon.

 10. Pri love je zakázané používať odpadávajúce olová. Olovo môže byť použité iba v type inline(priebežné) olovo, aby nedošlo k jeho odopnutiu. Ako náhradu olova je nutné používať tzv.EKO záťaže, ktoré sa dajú zakúpiť, alebo zapožičať u správcu jazera.V sekcií NOVINKY si môžete prezrieť povolené a nepovolené koncové montáže.

 11. Pri love je povinné používať Back Lead (spatné olovo),a háčik s protihrotom.

 12. Kapra nad 15 kg hlásiť správcovi jazera.

 13. Návštevník je povinný používať veľký podberák a mokrú podložku s bočnou ochranou tzv.vanička,kolíska (možnosť požičania podložky)

 14.  Fotografovanie je povolené len nad podložkou a rybu je nutné čo najrýchlejšie pustiť späť do vody.

 15. Množstvo a druh návnady nie je obmedzené, nesmie byť však zdravotne závadné, plesnivé, skysnuté a toxické.

 16. Na jazere je zakázané loviť z člna a z ostrova.

 17. Pri odchode z lovné miesta, volať správcu ešte pred naložením vecí do auta.

 18. Návštevník je povinný zdržať sa hlučného správania, vykrikovania a obťažovania iných rybárov.

 19. Návštevníci sú povinní po sebe zanechať čisté miesto a všetky odpadky, vrátane cigaretových ohorkov zobrať so sebou.

 20. Člen Klubu športových rybárov Trenčín alebo osoba nimi poverená (s preukazom Klubu šport. ryb. Trenčín) je oprávnená kontrolovať pri podozrení privlastnenia úlovku osobné veci a auto návštevníka za účelom nájdenia neprávom privlastneného úlovku. Návštevník je povinný mu túto kontrolu umožniť.

 21. Pri nedodržaní podmienok a pravidiel rybolovu je návštevník povinný okamžite revír opustiť a uhradiť spôsobené škody. V prípade odcudzenia úlovku bude na páchateľa podané trestné oznámenie PZ Trenčín a bude mu zakázaný prístup do revíru.

 22. Ak návštevníci nedodržiavajú podmienky a pravidlá rybolovu je druhý návštevník povinný ho na to upozorniť a pri opakovanom nedodržaní to nahlásiť členovi Klubu športových rybárov Trenčín.

 23.  Kúpanie v jazere je povolené len na vlastné riziko, a to len ak návštevník neruší a neobmedzuje ostatných rybárov.

 24. Používanie šampónov a neekologických mydiel je prísne zakázané.

 25. Zákaz zakrmovania partiklom s výnimkou repky.(info správca jazera)

 

     Všetci návštevníci sú povinní správať sa tak, aby neohrozili svoju bezpečnosť a zdravie!

bottom of page