Rezervácie 2023 !!!

Rezervácie sa prijímajú od 3 dní a viac!

Je potrebné zaplatiť zálohovú platbu vo výške 50% do 5 prac. dní, a až potom je rezervácia potvrdená a platná!

Zálohové platby vo výške 50% je potrebné zaslať na č. účtu:

SK87 1100 0000 0029 3868 1838

 

POZOR! 

Rezerváciu je možné zrušiť 10 dní pred začiatkom lovu s nárokom na vrátenie zálohy. Vrátenie zálohy pri zrušení rezervácie v lehote menej ako 10 dní pred plánovaným začiatkom lovu nie je možné. (záloha prepadá v prospech KŠRT - Zemník-Bodovka)

Harmonogram otvorenia rezervácií 2023:

V týchto dátumoch je možné si rezervovať miesto na uvedený počet dní !

1.10.2022  -  7.10.22  rezervácie 10 dní a viac

8.10.2022  -  14.10.22  rezervácie 7 dní a viac

15.10.2022  -  22.10.2022  rezervácie 4 dni a viac

 Od 23.10.2022  - víkendové rezervácie o ostatné

Krátkodobé 1-2 dňové rezervácie je potrebné dohodnúť si telefonicky so spávcom jazera.

Uprednostnené (už zarezervované) sú termíny pretekov na 2023 nasledovne:

13.-16.4.2023

27.-30.4.2023

4.-7.5.2023

11.-14.5.2023

25.-28.5.2023

24.-27.8.2023

7.-10.9.2023

14.-17.9.2023

28.9.-1.10.2023

5.-8.10.2023

Detaily príchodu a počet chytajúcich rybárov je nutné konzultovať so správcom jazera na tel.č. +421 944 691 482 alebo +421 907 094 394 .

januar.png
Január 2023
marec.png
Marec 2023
maj.png
Máj 2023
jul.png
 Júl 2023
september.png
September 2023
november.png
November 2023
februar.png
Február 2023
april.png
Apríl 2023
jun.png
Jún 2023
august.png
August 2023
oktober.png
Október 2023
december.png
December 2023